Dostawa i zwroty w sklepie internetowym MCmotor.eu

Twoja przesyłka


1. Ogólne zasady

1.1 MCmotor.eu dostarcza Klientowi Produkty kurierem lub pocztą.
1.2 Dane firmy kurierskiej współpracującej z MCmotor.eu znajdują się na stronie Sklepu Internetowego MCmotor.eu, link „Dostawa”.
1.3 MCmotor.eu dostarcza Produkty w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4 Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
1.5 MCmotor.eu dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6 MCmotor.eu dostarcza Produkty Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonem.

2. Czas dostawy
2.1 Gdy Zamówienie zostanie złożone do godz. 14:00 CET w dniu roboczym, MCmotor.eu dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Gdy Zamówienie zostanie złożone po godz. 14:00 CET lub w dniu innym niż dzień roboczy, MCmotor.eu dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00.

3. Odbiór dostawy
3.1 Po wydaniu Produktu przez kuriera Klient powinien sprawdzić, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.
3.2 W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Produktu.
3.3 W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. VI poniżej.

4. Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia Produktów
4.1 W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, we wskazanym powyżej przedziale godzinowym, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego kuriera, które znajdują się na stronie Sklepu Internetowego MCmotor.eu, link „Dostawa”.
4.2 Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty MCmotor.eu Kosztów Dostawy.
4.3 Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu lub wystąpiła sytuacja opisana w pkt 3.4 powyżej, uprawniająca do odmowy wydania Zamówienia, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 4.2 powyżej.
4.4 W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 4 MCmotor.eu ma prawo zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem.